12/2007
cestovní průvodce Insight Guides Čína
sazba do českého jazyka, 420 stran
 
Potravinový obal 09/2006
Potravinový obal
Cestovní průvodce
12/2007
Cestovní průvodce
 
Billboard 09/2006
Billboard
Inzerce
08/2007
Inzerce
 
Reklamní leták 06/2007
Reklamní leták
Katalog
04/2007
Katalog
 
Složky 07/2007
Složky
Potravinový obal
09/2006
Potravinový obal
 
Venkovní baner 08/2006
Venkovní baner
Reklamní kalendářík
09/2006
Kapesní kalendářík
2007
 
Inzerce 08/2006
Inzerce
Reklamní leták
08/2006
Reklamní leták
 
Leták A4 08/2006
leták A4
Katalog
07/2006
Katalog